Oben

Zmluvné podmienky

Zmluvné podmienky

  1. Tieto Zásady sú vypracované spoločnosťou REFRESHER Media s. r. o., so sídlom Prievozská 14, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 50 676 946, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 135185/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
  2. Prevádzkovateľ je prevádzkovateľom webového portálu refresher.sk (ďalej len „Webový portál“). Webový portál zahŕňa akékoľvek a všetky webové stránky prevádzkované na a prístupné z Webového portálu.
  3. Účelom týchto Zásad je poskytnutie stručných, transparentných, zrozumiteľných a ľahko dostupných informácii ohľadne spracúvania osobných údajov Užívateľov Webového portálu.
  4. Tieto Zásady sú́ neoddeliteľnou súčasťou Podmienok a je nutné ich čítať a interpretovať spolu s Podmienkami. V prípade rozporu Podmienok a týchto Zásad majú prednosť tieto Zásady.