Absolvujte inovatívny test Giasay® PROSTATE

vyšetrenie krvi s najvyššou presnosťou hodnotenia onkologického rizika rakoviny prostaty.

POZRIeť VIDEO

Jeden test z krvi napovie, či je Vaša prostata v poriadku.

Odlíši nezhubné zväčšenie prostaty od onkologického ochorenia.

Výsledok testu napovie vášmu urológovi, či je biopsia naozaj potrebná.

V prípade prebiehajúcej liečby získate informácie o jej úspešnosti.

obrazok

Kde viete test absolvovať

Nadštandardné krvné vyšetrenie Giasay® PROSTATE viete absolvovať vo vybraných urologických ambulanciách.

ZOZNAM UROLÓGOV

Absolvovanie spoľahlivej metódy pre určenie správnej diagnózy je dôležité.

Štandardné vyšetrenie množstva antigénu špecifického pre prostatu (PSA) môže byť skreslené z rôznych dôvodov. 3 zo 4 všetkých pozitívnych testov PSA sú falošne pozitívne, čo vedie k potrebe vykonať ďalšie vyšetrenia, vrátane biopsie prostaty.

Z tohto dôvodu sa do praxe zaviedli nové testy, ktorých cieľom je zlepšenie diagnostiky rakoviny prostaty, ako PHI – stanovenie indexu zdravej prostaty alebo stanovenie voľnej frakcie PSA (fPSA).

play

Giasay® PROSTATE je nový a unikátny test

poskytuje najvyššiu presnosť hodnotenia rizika rakoviny prostaty
0 %
0 %
0 %
0 %
tPSA
Giasay® PROSTATE
fPSA%
PHI
Presnosť testu
Odvrátiteľné biopsie

Validačné štúdie realizované v krajinách Európskej únie vrátane Slovenska na počte 501 pacientov preukázali, že test Giasay® PROSTATE spoľahlivo zachytí 82 zo 100 prípadov rakoviny prostaty, a to aj veľmi skoré štádiá. Naviac podrobným hodnotením 392 pacientov bolo preukázané, že test Giasay® PROSTATE dokáže predísť biopsiám prostaty, ktoré by skončili negatívne až v 73%.

Rakovina prostaty je najčastejším onkologickým ochorením u mužov vo veku nad 50 rokov. Vyvíja sa väčšinou pomaly a v úvode nespôsobuje žiadne zdravotné problémy. Prvé prejavy muž zvyčajne pocíti až keď nádor tlačí na močový mechúr, čo sa prejavuje ako ťažkosť pri močení, časté močenie, krv v moči, bolesť panvy a erektilná dysfunkcia. Včasná a správna diagnostika ochorenia významne zlepšuje liečbu a kvalitu života.

Nemajte strach

Z prehliadky u urológa netreba mať strach, môže Vám zachrániť život.
  • Onkologickú kontrolu prostaty je vhodné absolvovať po 45. roku života.
  • Vyšetrenie zahŕňa rozhovor s pacientom, odobratie vzorky moču, vyšetrenie prostaty pohmatom cez konečník, ultrazvuk vylučovacej sústavy a vyšetrenie krvi.
  • Štandardným vyšetrením je stanovenie množstva antigénu špecifického pre prostatu (PSA) v krvi.
  • Absolvovaním nadštandardného vyšetrenia Giasay® PROSTATE získate komfort a spoľahlivé informácie o zdraví svojej prostaty.
play

Najčastejšie sa pýtate

Prostata (niekedy predstojná žľaza, predstojnica) je malý, nepárový orgán u mužov, ktorý sa nachádza okolo močovej rúry tesne pod močovým mechúrom, a ktorého zväčšenie často vedie k problémom s močením. Prostata tvorí sekrét, ktorý skvapalňuje ejakulát. Pri veľkom množstve mužov nad 50 rokov nastáva stav, kedy dochádza k nezhubnému zväčšeniu prostaty (tzv. benígnej hyperplázii), ktorá ma symptómy veľmi podobné ako karcinóm prostaty a preto je nutná spoľahlivá a včasná diagnostika a odlíšenie oboch ochorení.

PSA (prostatický špecifický antigén) je enzým, ktorý sa nachádza v sekréte prostaty a plní v ňom dôležitú funkciu. Jeho produkcia v tele je takmer výlučne obmedzená na prostatu a samotná produkcia nie je spojená s ochorením. Jeho zvýšená koncentrácia v krvi však poukazuje na určitý problém s prostatou (nezhubné zväčšenie, zápal – tzv. prostatitída, nádory prostaty ale napr. aj dlhodobá mechanická stimulácia a bežné činnosti ako bicyklovanie či pohlavný styk), čo môže viesť k ďalším vyšetreniam urológom na odhalenie príčiny.

Väčšina urologických symptómov, ktoré sa objavia náhle, majú príčinu v infekcii močových ciest. Pri každej pochybnosti alebo pretrvávajúcich problémoch však treba navštíviť urológa. V prípade, že nemáte žiadne symptómy a máte aspoň 50 rokov (prípadne aspoň 45 rokov a mali ste v rodine príbuzného s diagnostikovaným karcinómom prostaty) mali by ste absolvovať preventívnu prehliadku u urológa.

Biopsia prostaty je v súčasnosti jediný zlatý štandard, ktorý vedie k odhaleniu nádorov prostaty. Biopsia je odber časti tkaniva prostaty (cez hrádzu – perineum, za asistencie zobrazovacími metódami), ktoré následne vyšetrí histológ. Ten určí, či sa vo vzorke nachádza klinicky významný nádor a či je potrebná intervencia, prípadne postačuje ďalšie monitorovanie.

Giasay® PROSTATE test je primárne určený pre mužov, ktorí majú hodnoty tPSA v rozmedzí 2 – 10 ng/ml a majú záujem o tzv. „second opinion test“ pri rozhodovaní sa o ďalšom postupe v diagnostike a terapii ochorení prostaty. Test môže byť taktiež použitý u mužov vo veku od 45 rokov, ktorí majú záujem o nadštandardnú onkologickú kontrolu prostaty. Výsledok testu sa výlučne zasiela ošetrujúcemu urológovi, ktorý test indikoval a vie výsledok aj interpretovať.

Pre vykonanie testu Giasay® PROSTATE je potrebné si nechať u urológa odobrať krv. Výsledky má lekár k dispozícii zvyčajne do 7 -10 dní od odberu krvi. Cena za test je 250 EUR a pokrýva logistiku, spracovanie a vyhodnotenie anonymizovanej vzorky. Taktiež je potrebné aby mali záujemcovia pri odbere krvi stanovené hodnoty tPSA a fPSA% nie staršie ako 14 dní. V opačnom prípade sa odoberá krv aj na tieto markery, ktoré sa stanovujú v komerčných laboratóriách. Výsledky testu Vám vždy interpretuje ošetrujúci urológ, ktorý test indikoval.

Test Giasay® PROSTATE je unikátny v tom, že hodnotí parameter špecifický pre karcinóm prostaty, čím poskytuje najvyššiu presnosť hodnotenia rizika rakoviny prostaty z dostupných krvných testov. V praxi to znamená, že test vie presnejšie odlíšiť nezhubné zväčšenie prostaty od onkologického ochorenia, a tým pomôže urológovi spresniť ďalší postup, z čoho profituje aj samotný pacient.

Test Giasay® PROSTATE v troch validačných štúdiách na počte 501 pacientov preukázal, že test Giasay® vie spoľahlivo zachytiť 82 zo 100 prípadov rakoviny prostaty, a to aj veľmi skoré štádiá. Naviac pracujeme s údajmi, že približne 3 zo 4 biopsií končia negatívne. Biopsia nie je príjemná a môže so sebou niesť aj isté riziká, ako každý invazívny zákrok. Doterajšie výsledky ukazujú, že test  Giasay® PROSTATE môže takýmto zákrokom predísť v 73% percentách.

Ako každá laboratórna metóda ani test Giasay® PROSTATE nie je presný na 100%, čo súvisí nie so samotným testom, ale biologickou variabilitou každého jedinca. Preto výsledky testu vždy interpretuje ošetrujúci urológ, ktorý komplexne na základe viacerých vyšetrení posúdi Váš stav a navrhne pre Vás najlepší postup.

Test Giasay® PROSTATE je dobré zopakovať v prípade nejednoznačných alebo hraničných hodnôt, alebo v rámci najbližšej preventívnej prehliadky u Vášho urológa. Sledovanie časového priebehu nameraných hodnôt môže poskytnúť informácie o vývoji daného ochorenia alebo o úspešnosti prebiehajúcej liečby.

Test Giasay® PROSTATE je výsledkom dlhoročného výskumu vedcov zo Slovenskej akadémie vied – držiteľov viacerých domácich i zahraničných ocenení. Validácia sa uskutočňovala počas niekoľkých rokov a v spolupráci s klinickými partnermi z viacerých krajín EÚ a s využitím vzoriek od stoviek pacientov. Výsledky našej práce sa objavili a stále objavujú v zahraničných recenzovaných vedeckých publikáciách a naši zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú vedeckých konferencií, kde naše výsledky prezentujú a diskutujú s odborníkmi v danej oblasti.

Test Giasay® PROSTATE nie je možné vykonať samostatne. O jeho indikácii rozhoduje Váš lekár – urológ. Absolvovať ho môžete priamo v ambulancii, kde Vám bude odobraná krv. Analýza anonymizovanej vzorky v certifikovanom laboratóriu spoločnosti Glycanostics® je vyhodnotená zvyčajne do 7 -10 dní od odberu krvi.  Následne Vás o výsledkoch testu informuje Váš lekár – urológ.